Wszelkie pytania proszę kieruj na maila: paulina.targanska@gmail.com

Odpisuję w najszybszym możliwie czasie.

 


 

Problem z zalogowaniem do FIT body Club?

 

Po wykupieniu abonamentu do FIT body Club na podany mail zostaje przesłana wiadomość z danymi dostępu (hasło i login).

Te dane są ważne na czas trwania całego abonamentu. Jeśli nie pamiętasz hasła, to możesz go zresetować klikając “Forgot your password?”, ale tylko jeśli abonamet jest cały czas aktualny.

Jeśli przez przypadek mail został podany z błędem, to niestety, ale hasło nie dojdzie. W takim przypadku proszę kontaktować się ze mną przez mail podany wyżej.

 

Co zrobić jeśli nie możesz się zalogować, a subskrypcja wygasła?

 

W takim przypadku nie możesz się ponownie zalogować, bo konto zostaje automatycznie usunięte z datą kończącą abonamet (koniec umowy). W związku z tym, aby dane osobowe nie były przechowywane po wygaśnięciu umowy, konto jest usuwane.

Jeśli chcesz ponownie korzystać z usług FIT body Club, należy postępować jak za pierwszym razem. Hasło i login zostanie na nowo wysłany na podany mail.

Przedłużenie abonamentu (przed końcem terminu)

 

3 dni przed końcem subskrypcji zostaje wysłana wiadomość na mail, informująca o kończącej się subskrypcji. W celu przedłużenia wystarczy kliknąć na podany link w mailu i dokonać ponownego zakupu. Hasło pozostaje bez zmian.

Jeśli z jakiś przyczyn nie dojdzie mail informujący o kończącej się subskrypcji, to proszę postępować tak jak w przypadku pierwszego zakupu, podając ten sam mail. Hasło pozostaje bez zmian.

Nowa subskrypcja jest doliczana zawsze od końca poprzedniej subskrypcji, a nie od daty zakupu (w przypadku przedłużania). Jeśli zakup jest dokonany np. dnia 24 danego miesiąca, a subskrypcja wygasa 28, to nowy abonamet jest liczony od 28 (koniec poprzedniej subskrypcji).

 

Nie wiesz czy abonament wygasł?

Jeśli abonamet jest nieaktualny, to przy logowaniu zostanie wyświetlona informacja:  “Sorry, we can’t find an account with that email address” – Niestety, nie możemy znaleźć konta z tym adresem e-mail.

Inne 

Jeśli z jakiś nieokreślonych przyczyn, nie możesz się zalogować do FIT body Club, a abonamet jest nadal aktualny, to proszę niezwłocznie kontaktować się ze mną na mail podany wyżej. Inne problemy techniczne również proszę zgłaszać mailowo.