Polityka prywatności
Polityka prywatności serwisu www.paulinatarganska.pl
1. Informacje ogólne Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług serwisu paulinatarganska.pl oraz platformy treningowej FITbody Club.
2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Paulina Targańska z siedzibą w Skępem, kod pocztowy 87-630, Rynek 16, NIP 466-037-04-78, zwanego dalej Usługodawcą.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych, w serwisie paulinatarganska.pl zostały opracowane wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Stale jest prowadzona kontrola ich wykonywania i sprawdzanie ich zgodności z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5.Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b) poprzez gromadzenie plików “cookies”

Cookies są wykorzystywane w celu: – popularyzacji Platformy Internetowej używając w tym celu serwisu internetowego Facebook, – popularyzacji Platformy Internetowej używając w tym celu serwisu internetowego Instagram, – zbierania danych analitycznych za pomocą narzędzia analitycznego Google Analytics, aby za każdym razem podnosić jakość świadczonych usług dla naszych użytkowników.

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Udostępnione przez Użytkownika Dane Osobowe są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z Usług świadczonych w Platformie Internetowej oraz mogą być przetwarzane przez Administratora Platformy dla prowadzenia działań marketingowych, promocyjnych, informacyjnych, operacyjnych i statystycznych związanych z funkcjonowaniem Platformy Internetowej.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu jest zastrzeżone, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój serwisu internetowego. Wszelkie zmiany będą podawane do informacji w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.paulinatarganska.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi warto się zapoznać.

Wszystkie pytania dotyczące polityki prywatności prosimy kierować pod adres e-mail paulina.targanska@gmail.com. Data ostatniej modyfikacji 21.02.2018