REGULAMIN SERWISU paulinatarganska.pl
paulinatarganska.pl („FITbody Club”, „platforma treningowa”, „Klub subskrypcyjny”, „sklep”, „Administrator”) to internetowa usługa fitness oraz sklep internetowy znajdujący się na stronie www.paulinatarganska.pl prowadzona przez „Paulina Targańska” z siedzibą w Skępem, kod pocztowy 87-630, Rynek 16, NIP 466-037-04-78, zwanego dalej Usługodawcą.

ZAWARTOŚĆ NINIEJŻSZEGO REGULAMINU

1. Postanowienia ogólne

2. Warunki korzystania z serwisu paulinatarganska.pl i FITbody Club

3. Usługa. Zawarcie umowy. Realizacja

4. Płatność i reklamacje

5. Ograniczenia odpowiedzialności

6. Prywatność

7. Postanowienia członkowskie

8. Rozpoczęcie i zakończenie umowy. Usuwanie konta

9. Licencja na korzystanie z usług FITbody Club

10. Prawa autorskie

11. Przerwa i problemy techniczne

12. Postanowienia końcowe.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

• Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania umowy/sprzedaży/usługi pomiędzy Usługodawcą (paulinatarganska.pl), a Kupującym (Użytkownik serwisu).
• Niniejszy Regulamin udostępnia się kupującemu, a także umożliwia się pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący.
• Rejestrując się jako członek lub korzystając w jakikolwiek sposób z usług paulinatarganska.pl i FITbody Club, akceptujesz niniejsze Warunki świadczenia usług („Umowa” lub „Regulamin”), które stanowią wiążącą umowę między Tobą, a paulinatarganska.pl. Powinieneś również przeczytać i zrozumieć Politykę prywatności paulinatarganska.pl, która jest włączona przez odniesienie do niniejszej Umowy i jest dostępna na stronie paulinatarganska.pl

2. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU paulinatarganska.pl i FITbody Club

Aby korzystać z usług paulinatarganska.pl i FITbody Club musisz mieć skończone 18 lat oraz zgodę lekarza/fizjoterapeuty (w przypadku jakichkolwiek schorzeń/chorób/urazów), potwierdzającą możliwość korzystania z usług i programów treningowych zamieszczonych na
paulinatarganska.pl i FITbody Club. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest dysponowanie urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet oraz z poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową. FITbody Club oraz paulinatarganska.pl nie ponosi odpowiedzialności za usługi udzielane przez dostawcę usług internetowych (prędkości Internetu).

3. USŁUGA. ZAWARCIE UMOWY. REALIZACJA
Usługa polega na zapewnianiu Użytkownikowi dostępu do wykupionych Treści. Dostęp do treści odbywa się z wykorzystaniem konta Użytkownika, które tworzone jest dla Użytkownika w wyniku zawarcia Umowy zgodnie z niżej opisaną procedurą. W celu zawarcia Umowy Użytkownik musi zarejestrować się w Serwisie podając niezbędne dane oraz akceptując Regulamin, jak również Politykę prywatności paulinatarganska.pl i FITbody Club. Akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do zawarcia Umowy. Po uiszczeniu opłaty Użytkownik automatycznie dostaje potwierdzenie zawarcia umowy, uzyskuje pełny dostęp do treści na platformie treningowej FITbody Club oraz staje się członkiem FITbody Club.

Zamówienia dotyczące e-booków realizowane są w terminie do 48h. Po dokonaniu płatności Kupujący dostanie e-mail potwierdzający z plikiem do pobrania e-booka.

4. PŁATNOŚCI I REKLAMACJE
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

• Ceny Produktów oferowanych przez „paulinatarganska.pl” są wyrażone w złotówkach (PLN)

• Cena Usługi i Produktów jest podana na stronie paulinatarganska.pl

• Ceny Usług mogą różnić się okresowo.

Płatności; płatności za Abonamet FIT body Club przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl. W momencie uiszczenia opłaty, Kupujący otrzymuje hasło dostępu na okres trwania subskrypcji. Po zakończeniu Abonamentu, Umowa jest zrywana, konto automatycznie usuwane, a opłata nie jest dalej pobierana.
Reklamacje: strona paulinatarganska.pl jest zobowiązana wykonać Usługę w sposób niewadliwy. Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem z platformy treningowej FIT body Club lub związanej z zakupem e-booka można zgłaszać listownie na adres pocztowy Administratora (Paulina Targańska) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres paulina.targanska@gmail.com
Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące oraz kontaktowe Użytkownika, opis i uzasadnienie reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. Administrator ustosunkuje się do składanej przez Użytkownika reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
Zwroty. Niestety, nie ma żadnych zwrotów pieniężnych za subskrypcję FITbody Club za okresy rozliczeniowe, które już się zakończyły lub się zaczęły. Nie ma ŻADNYCH zwrotów za jakiekolwiek treści wirtualne, do których masz natychmiastowy dostęp i które możesz wykorzystać w momencie zakończenia zakupu.
Zmiany. FITbody Club może zmieniać, modyfikować, dodawać, usuwać, zawieszać lub anulować subskrypcję w dowolnym momencie według wyłącznego uznania FIT body Club. Jeśli FIT body Club ustali, że Użytkownik naruszył którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy lub, że zachowanie Klienta lub treść będą niszczyć reputację lub dobrą opinię FITbody Club i paulinatarganska.pl, to w takim przypadku FIT body Club ma prawo do usuwania lub zablokowania konta Użytkownika.

5. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Materiały zamieszczone na paulinatarganska.pl oraz FITbody Club mają charakter poglądowy i nie mogą być traktowane jako wiążące porady w indywidualnej sprawie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Użytkownika z materiałów, w szczególności za następstwa błędów żywieniowych lub błędów w treningach wykonywanych przez Użytkownika. W żadnym wypadku paulinatarganska.pl i FITbody Club, ani jej podmioty stowarzyszone nie będą odpowiedzialne za żadne bezpośrednie, pośrednie lub przypadkowe szkody w tym również szkody związane z obrażeniami ciała oraz śmiercią.

6. PRYWATNOŚĆ

Twoje prawa do prywatności są określone w Polityce prywatności, która stanowi część niniejszej Umowy. Zapoznaj się z Polityką prywatności, aby dowiedzieć się o:

• Jakie informacje mogą być gromadzone na Twój temat;

• Do czego używane są te informacje;

• Kiedy i z kim dzielę się tymi informacjami.
ZGODA NA EMAIL: Gdy stajesz się członkiem, zgadzasz się i akceptujesz otrzymywanie od Administratora wiadomości e-mail. Te wiadomości e-mail mogą być transakcjami lub komunikatami związanymi z Usługą, takimi jak powiadomienia administracyjne i ogłoszenia lub zmiany usług, lub wiadomości e-mail zawierające oferty handlowe, promocje lub oferty specjalne od paulinatarganska.pl lub partnerów zewnętrznych.

7. POSTANOWIENIA CZŁONKOWSKIE

REJESTRACJA: Aby w pełni korzystać z usługi FITbody CLUB musisz zarejestrować się jako członek, podając nazwę użytkownika, hasło, poprawny adres e-mail i uiścić opłatę. Musisz dostarczyć kompletne i dokładne informacje rejestracyjne do paulinatarganska.pl i powiadomić, jeśli twoje informacje ulegną zmianie.
NAZWA UŻYTKOWNIKA: Nie możesz używać nazwiska kogoś innego, nazwiska, które narusza jakiekolwiek prawa osób trzecich lub imię, które jest nieprzyzwoite lub w inny sposób niepożądane.
UŻYCIE NIEKOMERCYJNE: Korzystanie z Witryny paulinatarganska.pl i Usługi FITbody Club jest przeznaczone wyłącznie do osobistego użytku. Członkowie nie mogą korzystać z Usługi w związku z żadnymi działaniami komercyjnymi, takimi jak reklama lub nakłanianie jakiegokolwiek użytkownika do kupowania lub sprzedawania jakichkolwiek produktów lub usług; lub w celach komercyjnych. Użytkownicy Strony nie mogą wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych z Usługi do kontaktowania się, reklamowania, pozyskiwania lub sprzedawania innym użytkownikom bez uprzedniej wyraźnej zgody. Organizacje lub firmy nie mogą wykorzystywać Usługi ani Witryny w żadnym celu, o ile nie zostaną wyraźnie autoryzowane przez paulinatarganska.pl. Jeśli chcesz zapytać o możliwe wykorzystanie komercyjne, skontaktuj się ze Administratorem wysyłając wiadomość pod adres: paulina.targanska@gmail.com. paulinatarganska.pl może badać i podejmować wszelkie dostępne działania prawne w odpowiedzi na nielegalne i / lub nieautoryzowane wykorzystanie Witryny lub Usługi.
OCHRONA KONTA: Ponosisz odpowiedzialność za wszystkie działania podejmowane na Twoim koncie, w tym za wszelkie działania nieautoryzowanych użytkowników. Nie możesz pozwolić innym korzystać z Twojego konta. Musisz chronić poufność swojego hasła. Jeśli korzystasz z komputera, do którego inni mają dostęp, musisz wylogować się z konta po skorzystaniu z usługi FITbody Club. Jeśli dowiesz się o nieautoryzowanym dostępie do
swojego konta, musisz zmienić hasło i natychmiast o tym powiadomić Serwis na adres paulina.targanska@gmail.com.

8. ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE UMOWY. USUWANIE KONTA

ROZPOCZĘCIE: Niniejsza Umowa zaczyna się w dniu pierwszego skorzystania z usługi FITbody Club i trwa tak długo, jak długo masz aktywowane konto.
ANULOWANIE SUBSKRYPCJI: Anulowanie subskrypcji nie jest wymagane. Po wygaśnięciu abonamentu, umowa jest zrywana, a konto automatycznie usuwane.

PRZEDŁUŻENIE SUBSKRYPCJI: w celu przedłużenia subskrypcji, należy postępować podobnie jak w przypadku pierwszej rejestracji. Konto zastanie przedłużone od daty wygaśnięcia obecnie trwającej subskrypcji. W przypadku przedłużenia jeszcze przed końcem abonamentu, hasło pozostaje bez zmian. Po skończeniu subskrypcji, konto jest usuwane. W takim przypadku należy ponownie utworzyć konto i wprowadzić nowe hasło, które po uiszczeniu opłaty zostanie wysłane na podanego przez Użytkownika maila.

ZAKOŃCZENIE: FITbody Club może zawiesić, wyłączyć/ usunąć Twoje konto lub zablokować / usunąć wszelkie przesłane treści. Jeśli FITbody Club ustali, że naruszyłeś którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy lub, że twoje zachowanie lub treść będą niszczyć reputację lub dobrą opinię FITbody Club i paulinatarganska.pl
Jeśli FITbody Club usunie twoje konto z powyższych powodów, nie możesz ponownie zarejestrować się w usłudze FITbody Club. FITbody Club może zablokować twój adres e-mail i adres protokołu internetowego, aby zapobiec dalszej rejestracji. Po wygaśnięciu członkostwa lub subskrypcji z dowolnego powodu wszystkie warunki niniejszej Umowy pozostają w mocy.

9. LICENCJA NA KORZYSTANIE Z USŁUGI FITbody Club

FITbody Club udziela użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej licencji na dostęp do usługi FITbody Club i korzystanie z niej do osobistych, niekomercyjnych celów. Obejmuje to prawo do przeglądania treści dostępnych w usłudze FITbody Club. Ta licencja jest dla ciebie osobista i nie może być przypisana ani sublicencjonowana nikomu innemu. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez FITbody Club na piśmie, nie będziesz reprodukować, redystrybuować, publicznie wyświetlać, sprzedawać, tworzyć dzieł pochodnych, dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego ani dezasemblować usługi FITbody Club. Nie podejmujesz również żadnych działań w celu zakłócenia lub uszkodzenia usługi FITbody Club. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane przez FITbody Club, są zastrzeżone.

10. PRAWA AUTORSKIE

Materiały dostępne na witrynie paulinatarganska.pl oraz na Platformie FITbody Club objęte są prawami autorskimi. Rozpowszechnianie ich bez uprzedniej zgody Administratora stanowi
naruszenia praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. W razie powzięcia informacji o naruszaniu przez Użytkownika praw autorskich do Materiałów, Administrator może zablokować Użytkownikowi dostęp do konta i wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym.

11. PRZERWY I PROBLEMY TECHNICZNE

Administrator dołoży wszelkich starań, by Platforma działała w sposób nieprzerwany i niezakłócony. Administrator uprawniony jest do czasowych przerw w działaniu Platformy z przyczyn technicznych. O planowanej przerwie technicznej Administrator powiadomi Użytkownika w formie wiadomości e-mail. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że czasowe przerwy w działaniu Platformy mogą mieć również charakter nieplanowany, w szczególności ze względu na awarie i usterki techniczne niezależne od Administratora. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Platformy, ale nie jest w stanie zagwarantować, że w toku korzystania z Platformy Użytkownik nie napotka różnych problemów technicznych. Użytkownik powinien poinformować Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Platformy. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają lub utrudniają korzystanie z Platformy.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

• Regulamin obowiązuje od dnia 21.02.2018 roku i od tego momentu stosowany jest do wszystkich zamówień złożonych za pośrednictwem serwisu internetowego.

• Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę, a także zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę

• W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami polskiego prawa powszechnie obowiązującego, stosuje się te przepisy.

• W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.